Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

ΔΗΜΟΣ ΡΩΜΙΑΣ ΤΩΡΑ


Οι κάτοικοι της Ρωμιάς έχουν να κάνουν δύο προτάσεις:
1) Ο νέος δήμος να ονομασθεί Δήμος Ρωμιάς. ( και στο μέσο της απόστασης Φιλλιππιάδα-Θεσπρωτικό είναι και έχει την συνεκμετάλλευση με τους Κρανιώτες και τους Λελοβίτες του κάμπου της Μαυρής). Εξάλλου η ονομασία Ρωμιά είναι Ελληνικότατη και όχι σλάβικη όπως η ονομασία Ζηρός.
2)Εάν παραμείνει το όνομα Δήμος Ζηρού η έδρα του δήμου δικαιωματικά πρέπει να μεταφερθεί στη Ρωμιά για τον παρακάτω προφανή λόγο. Η μεγαλύτερη παραλίμνια έκταση (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων και του μεγαλύτερου μέρους του δάσους) ανήκουν στο Δ.Δ.Ρωμιάς. Το έτος 1955 παραχωρήθηκε μέρος της έκτασης αυτής από την Κοινότητα Ρωμιάς στην τότε Βασιλική Πρόνοια για την ίδρυση της Παιδόπολης.Όταν σταμάτησε η λειτουργία της παιδόπολης ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας επέστρεψε την έκταση που είχε παραχωρηθεί στην κοινότητα Ρωμιάς.Για τον λόγο αυτό λέμε δικαιωματικά το δημαρχείο στη Ρωμιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: